Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Databeskyttelse og persondataret (GDPR)

Databeskyttelse og persondataret (GDPR) – fra politikker til whistleblowerordninger

Vi rådgiver om alle forhold inden for databeskyttelse og persondataret – med udgangspunkt i jeres virksomhed og jeres behov.

Vores rådgivning bygger på en lang og bred erfaring på området, og den omfatter alt fra udarbejdelse af samtykker, fortegnelser og politikker til håndtering af persondatabrud med blandt andet anmeldelse til Datatilsynet og underretning af de registrerede.

Vi bistår endvidere med etablering af whistleblowerordninger og rådgivning om de mange persondataretlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med oprettelse og brug – herunder særligt whistleblowerordningens mulige indhold og omfang samt opfyldelse af oplysningspligten over for de registrerede ved indberetninger og undersøgelser.

Som alternativ til at ansætte en Data Protection Officer (DPO) i en virksomhed tilbyder vi en DPO-service, hvor vi tager os af alle de opgaver og den løbende uddannelse, som persondataforordningen kræver af en DPO. Servicen kan løbende op- eller nedskaleres i forhold til en virksomheds behov.

Arkiv – nyhedsbreve mv.