Personer

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Andreas Kærsgaard Mylin

Partner

Tilbage

Kort om Andreas Kærsgaard

Andreas har mere end 25 års erfaring hovedsageligt inden for rekonstruktion af kriseramte virksomheder, - herunder ledelsesrådgivning, interimsledelse samt kreditorrepræsentation - overdragelse af nødlidende virksomheder og andre insolvensretlige forhold. Han har ført flere insolvensager for Højesteret og er beskikket som fast medhjælper ved Sø- og Handelsretten i København.

Derudover arbejder Andreas med generel erhvervsret i en altid forretningsmæssig, værdiskabende og aktiv tilgang til sagen, både i dyb faglighed og samtidig med en tradition for ubundet kreativitet i forhold til klientorienterede helhedsløsninger.

Forretningsområder

Erfaring & uddannelse

 • 1994 Cand.jur., Aarhus Universitet
 • 1997 Plesner
 • 2010 Konstitueret Landsdommer ved Østre Landsret
 • 2012 Accura

Bestalling

 • 01-02-1997

Møderet

 • Højesteret, 2002

Sprog

 • Engelsk

Hverv

 • 1997-2004

 • Underviser i obligationsret, entrepriseret og international køberet ved Københavns Universitet
 • 2000-2007
 • Underviser på den obligatoriske advokatuddannelse for Det Danske Advokatsamfund
 • 2002-
 • Underviser på den obligatoriske efteruddannelser for advokater og revisorer hos bl.a. Danske Advokater, Djøf, HR-Revisorer m.fl.
 • 2010 –
 • Ekstern lektor i kandidatfaget “Insolvensret”, – herunder rekonstruktion og konkurs ved Københavns Universitet

Medlemskaber

Publikationer

 • Medforfatter til lærebogen “Rekonstruktion – teori og praksis”, Dansk Jurist- & Økonomforbunds Forlag, 3. udgave, 2023.