Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Insolvens & rekonstruktion

Insolvens & rekonstruktion – kapital, sikkerheder og tvangsauktioner

Vi har gennem adskillige år været en af den finansielle sektors foretrukne samarbejdspartnere i forbindelse med håndtering af nødlidende engagementer.

Vi bistår således en række finansielle kreditorer – og i den forbindelse også disses kunder – med rådgivning omkring mulighederne for restrukturering, refinansiering, tilførsel af kapital og etablering af sikkerheder. I de tilfælde, hvor virksomhedens udfordringer ikke kan løses uden for retssystemet, udpeger Skifteretten os ofte som henholdsvis rekonstruktør og kurator – efter anmodning fra vores samarbejdspartnere i den finansielle sektor. Vi har ligeledes stor erfaring med tvangsauktioner i erhvervslivet.

Det er afgørende for en succesfuld håndtering af et nødlidende engagement, at de involverede rådgivere har indsigt i de særlige kommercielle forhold, der gør sig gældende i den pågældende branche.

Vi har betydelig erfaring med især produktionsvirksomheder samt virksomheder, der arbejder med fast ejendom – herunder entreprenørvirksomheder, landbrugsvirksomheder og ejendomskoncerner. Under finanskrisen – og i forlængelse af denne – bistod vi et større antal betydende danske ejendomskoncerner med rekonstruktioner og udenretlige løsninger. Resultatet blev, at samtlige kreditorer blev fuldt indfriet, og at virksomhedernes ejerkreds – i modsætning til mange af kollegaerne i branchen – i dag står tilbage med værdifulde selskaber.