Personer

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Eva Høje Bisgaard Anker

Advokat

Tilbage

Kort om Eva

Eva forbereder og fører retssager inden for især erstatnings- og forsikringsret. Hun hjælper både danske og internationale klienter med strategisk procesførelse og bistår hovedsageligt en række af landets største forsikringsselskaber.

Eva er af den overbevisning, at den bedste rådgivning og varetagelse af klientens interesser ikke blot fordrer et indgående kendskab til den konkrete sag, men desuden en bred forståelse og indsigt i klientens situation.

Med Eva som rådgiver kan du forvente at blive mødt med en naturlig nysgerrighed på både sagen og de omkringliggende faktorer som din virksomheds drift, produktion og kommercielle interesser. Klienter vil derfor beskrive Eva som grundig, detaljeorienteret og ordentlig.

Eva er ikke kun god til at formidle juridisk indhold, når hun varetager skriftlig forberedelse af retssager og procederer i retten, men har desuden undervist i faget Erhvervsret på HD-niveau siden 2019, ligesom hun tidligere har undervist i formueret på den juridiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet.

Forretningsområder

Erfaring & uddannelse

  • 2018 Cand.jur., Aarhus Universitet

Bestalling

  • 01-09-2021

Sprog

  • Engelsk, tysk, basal mandarin