Personer

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Eva Høje Bisgaard Anker

Advokat

Tilbage

Kort om Eva

Eva forbereder og fører by- og landsretssager inden for især erstatnings- og forsikringsret. Hun bistår hovedsageligt en række af landets største forsikringsselskaber i tvister vedrørende person- og tingsskade og rådgiver desuden små og mellemstore danske virksomheder samt offentlige myndigheder inden for særligt arbejdsskadeområdet.

Eva er af den overbevisning, at den bedste rådgivning og varetagelse af klientens interesser ikke blot fordrer et indgående kendskab til den konkrete sag, men desuden en bred forståelse og indsigt i klientens situation.

Med Eva som rådgiver kan du forvente at blive mødt med en naturlig nysgerrighed på både sagen og de omkringliggende faktorer som din virksomheds drift, produktion og kommercielle interesser. Klienter vil derfor beskrive Eva som grundig, detaljeorienteret og ordentlig.

Eva er ikke kun god til at formidle juraen, når hun procederer i retten og rådgiver klienter, men har gennem flere år undervist på den juridiske bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet og på HD-niveau.

Forretningsområder

Erfaring & uddannelse

  • 2018 Cand.jur., Aarhus Universitet

Bestalling

  • 01-09-2021

Møderet

  • Landsret, 2023

Sprog

  • Engelsk, tysk, basal mandarin