Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

D-mærket – databehandling som et konkurrenceparameter

Mange kender Ø-mærket, Svanemærket og e-mærket, men fremover vil vi også skulle vænne os til det nye D-mærke, som giver virksomheder mulighed for at reklamere med digital ansvarlighed.

De seneste år har der været stigende fokus på ansvarlig databehandling og it-sikkerhed, hvilket blandt andet er sket efter et stigende pres fra borgere, forbrugere og kunder.

Med D-mærket får virksomheder nu mulighed for at skilte med, at virksomheden efterlever en række kriterier inden for it-sikkerhed, databeskyttelse og dataetik. D-mærket vil ikke alene styrke virksomhedens omdømme, men også blive et konkurrenceparameter, særligt inden for visse brancher.

Kriterierne for at opnå D-mærket varierer og afhænger af antal ansatte, omsætning og kerneaktivitet. Det er derfor forskel på, hvad den mindre tømrervirksomhed og den store softwarevirksomhed skal leve op til for at opnå D-mærket.

Proces for at opnå D-mærket

For at komme i gang, skal virksomheden sende en anmodning om at blive registreret til kontakt@d-maerket.dk.

Herefter skal virksomheden besvare en række spørgsmål, så den kan indplaceres i rette virksomhedsgruppe.

Dernæst skal virksomheden foretage en selvevaluering ved besvarelse af en række spørgsmål om it-sikkerhed som databeskyttelsesret.

Når ansøgningen er indsendt, påbegyndes tilsyns- og kontrolprocessen, hvor virksomheden anmodes om at fremsende dokumentation for, at de relevante kriterier og krav efterleves.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til D-mærket, har behov for bistand til at anmode om D-mærket, eller i øvrigt har databeskyttelsesretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Kristensen.