Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Oplysningspligt

Oplysninger om advokatfirmaets selskabsform, forsikringsforhold, hvidvask mv.

I medfør af de for advokater gældende regler skal et advokatfirma give forskellige oplysninger om den enkelte advokatvirksomhed til sine klienter og andre samarbejdspartnere mv.

Oplysninger om advokatfirmaets retlige form

Holst, Advokater, CVR-nr. 35680470, er organiseret som et partnerselskab (P/S). Selskabets formelle navn er:

  • Holst, Advokater Advokatpartnerselskab

Selskabet har binavnene:

  • Holst, Advokater P/S
  • Holst, Advokatpartnerselskab

Selskabskapitalen, der er fuldt indbetalt, udgør DKK 1.600.000,00.

Selskabets komplementar er:

  • Holst, Advokatanpartsselskab, CVR-nr. 25651197

Selskabets ejere er de partnere, der er anført under “Personer” på hjemmesiden.

Kontaktoplysninger for Holst, Advokater

Holst, Advokater
Hans Broges Gade 2
DK-8000 Aarhus C
T, +45 8934 0000
E, info@holst-law.com

Holst, Advokater
Indiavej 1
DK-2100 København Ø
T, +45 8934 0000
E, info@holst-law.com

Oplysninger om advokater hos Holst, Advokater

Advokater hos Holst, Advokater er beskikket af Civilstyrelsen og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Som beskrevet i Holst, Advokaters forretningsbetingelser skal enhver tvist mellem klienten og Holst, Advokater løses i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole. Forretningsbetingelserne kan findes på hjemmesiden under fanen “Forretningsbetingelser”.

Oplysninger om Holst, Advokaters forsikrings- og garantiselskab

Holst, Advokater har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring efter de regler, som Advokatsamfundet har fastsat, i Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, T, +45 3355 5555, E, codan@codan.dk.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Policenummer: 900 453 0060

Bemærk venligst, at Holst, Advokater i forretningsbetingelsernes afsnit om ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring har fastlagt forskellige forhold i tilknytning til advokatfirmaets forsikringsdækning.

Hvidvaskregler – baggrund og konsekvenser for advokatvirksomheder

Holst, Advokater er i lighed med alle andre danske advokatvirksomheder og en række andre typer virksomheder underlagt reglerne i “hvidvaskloven”.

Hvidvasklovens officielle titel er lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022).

Som det fremgår af lovens titel, er formålet med hvidvaskloven at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokater og advokatvirksomheder er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet.

Holst, Advokater har naturligvis fokus på dette område, internt såvel som eksternt. Eksternt udmøntes dette primært i, at vores klienter vil blive mødt med krav om at skulle udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.