Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Nye barselsregler på vej

Arbejdsmarkedets parter, som på den ene side er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og på den anden side er Dansk Arbejdsgiverforening (DA), indgik den 13. september 2021 en aftale om en ny model for barselsorlov.

Med aftalen lægges der op til mere ligedeling af orloven efter fødslen, hvor forældrene hver især kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Ud af de 24 uger, får begge forældre hver øremærket 11 uger, som ikke kan overføres. Dette betyder, at de 11 ugers barsel helt bortfalder, hvis en forælder ikke gør brug af dem.

Begge forældre har dog mulighed for at overføre de resterende 13 uger til den anden forælder.

Hvis faderen eksempelvis vælger at overføre sine 13 overførbare uger til moderen, så kan hun afholde 41 ugers orlov inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov og faderen kan i så fald holde 11 uger efter fødslen.

Vælger moderen at overføre sine 13 overførbare uger til faderen, kan han holde 37 ugers orlov efter fødslen og moderen kan holde 15 uger inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov.

Aftalen er samtidig et skridt på vejen til en implementering af et EU direktiv, som blandt andet pålægger alle medlemslandene senest i år 2022 at indføre øremærket barsel på mindst ni uger til begge forældre.

FH og DA’s anbefalinger bliver nu videresendt til regeringen og Folketinget. Holst, Advokater holder sig løbende orienteret om den videre proces.

Model for nyt orlovssystem

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til de nye barselsregler, er du velkommen til at kontakte Pernille Kristensen.