Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Faldulykke på arbejdsplads – arbejdsgiver frifundet for ansvar

Retten i Viborgs dom af 14. oktober 2021

Retten i Viborg har ved dom af 14. oktober 2021 frifundet en tømrervirksomhed for ansvar for en tømrers fald på en større byggeplads i København.

Forud for uheldet havde tømreren, der havde flere års arbejdserfaring som tømrer, monteret lofter i et nyopført lejlighedsbyggeri. Kort for fyraften skulle tømreren som led i sin arbejdsopgave rydde op efter sig, og han samlede i den forbindelse sit affald i en papkasse, som han bar igennem lejligheden for at tømme kassen i en opstillet container uden for lejligheden. Da tømreren går gennem lejligheden, falder han i et sort bånd, som almindeligvis anvendes i forbindelse med emballering af køkkenelementer. Køkkenfirmaet havde i en særskilt entreprise monteret køkkener forud for tømrerens loftarbejder, hvilket tømreren var fuldt ud bekendt med, ligesom tømreren også var bekendt med, at der var en række andre håndværksfag på byggepladsen.

Ved faldet kom tømreren til skade med sin ene hånd.

Tømrerfirmaets sikkerhedsrepræsentant (en kollega til skadelidte) foretog ugentlige runderinger på byggepladsen sammen med repræsentanter for de øvrige entreprenører med henblik på at afklare, om sikkerheden – herunder oprydningen – skulle forbedres, ændres eller lignende. Den pågældende sikkerhedsrepræsentant havde på intet tidspunkt forud for uheldet modtaget klager over utilstrækkelig oprydning fra de øvrige entreprenører på pladsen.

Skadelidte var bekendt med, at han skulle henvende sig til sikkerhedsrepræsentanten, hvis der var sikkerhedsmæssige forhold, som var utilfredsstillende, herunder oprydning. Skadelidte havde ikke forud for uheldet klaget til sikkerhedsrepræsentanten eller i øvrigt henvendt sig til hende.

Retten fandt herefter ikke, at der var grundlag for at henføre skadelidtes uheld til forhold, som arbejdsgiveren var ansvarlig for efter arbejdsmiljølovgivningen.

Dommen er et fint pædagogisk eksempel på, at velovervejede, interne procedurer og instrukser om sikkerhedsarbejdet kan lette vejen til frifindelse for ansvar i arbejdsskadesagerne, og det kunne derfor overvejes at omdele den anonymiserede dom til relevante forsikringsmæglere som et konkret eksempel på, hvordan kunderne bør/kunne indrette sig.

Da ankefristen først udløber om 4 uger, er det pt. uafklaret, om dommen ankes.

***

Spørgsmål om sagen kan stiles til Jacob Fenger