Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Kan arbejdsgiver kræve test, coronapas og vaccine?

Krav om test

Folketinget vedtog den 19. november 2020 en lov, der gav virksomheder ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 og til at blive oplyst om testresultatet. Loven er nu ophævet med virkning fra den 1. november 2021.

Derfor har arbejdsgivere, efter den 1. november 2021, ikke længere ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 og til at oplyse arbejdsgiver om testresultatet.

Arbejdsgivere kan dog stadig opfordre medarbejderne til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at lade sig teste.

Krav om coronapas

Der er ikke længere en lovgivning, der regulerer arbejdsgiveres ret til at pålægge medarbejdere at fremvise gyldigt coronapas.

Virksomhedens anmodning om/eller fastsættelse af retningslinjer for medarbejdernes fremvisning af coronapas skal derfor være saglig efter de almindelige principper om udøvelse af ledelsesretten.

Det vil sige, at et krav om fremvisning af coronapas skal være driftsmæssigt begrundet. Det må ikke være udtryk for chikane eller vilkårlighed over for medarbejderne, og bestemmelserne må ikke gå videre, end det er nødvendigt af hensyn til driften.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at behandling af oplysninger om en medarbejders coronapas er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Krav om vaccine

Det er en konkret vurdering om en arbejdsgiver med hjemmel i ledelsesretten kan stille krav om, at alle medarbejdere er vaccinerede mod COVID-19.

Krav om vaccine kan eksempelvis være berettiget, hvis det drejer sig om medarbejdere, der arbejder inden for ældre- og omsorgsområdet eller hvis det i øvrigt er en forudsætning for, at medarbejderne kan udføre de væsentligste funktioner i arbejdet.

Hvis en medarbejder ikke ønsker at blive vaccineret, og derfor ikke kan varetage de væsentligste funktioner i jobbet, kan arbejdsgiveren, afhængig af situationen, flytte medarbejderen til andre opgaver eller en anden lokation. Hvis dette ikke er muligt, vil arbejdsgiveren skulle overveje om jobbet kan udføres, hvis medarbejderen løbende testes, eller om opsigelse er nødvendig. Det anbefales, at arbejdsgiver søger juridisk rådgivning i den forbindelse.

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at behandling af oplysninger om en medarbejders vaccinestatus er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til arbejdsgivers muligheder for at kræve test, coronapas eller vaccine, er du velkommen til at kontakte Pernille Kristensen.