Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Nyhedsbrev om den nye typeformular til lejekontrakter, A, 10

Ny typeformular er trådt i kraft

Den nye typeformular for lejeaftaler om beboelseslejligheder herunder blandede lejemål og værelser i private udlejningsejendomme trådte i kraft d. 1. september 2022. Den nye A, 10. udgave er langt hen ad vejen en videreførelse af den tidligere A, 9. udgave dog med nogle få centrale ændringer og tilføjelser.

Indledning

Et politiske flertal vedtog i marts 2022 en ny sammenskrevet lejelov. Loven trådte i kraft d. 1. juni 2022, og på baggrund af den nye lov er der kommet en ny typeformular A, 10. udgave, som er tilpasset den nye lov. Den nye udgave erstatter den tidligere typeformular A, 9. udgave.

Hvornår kan den nye typeformular bruges fra?

Indenrigs- og Boligministeriet har autoriseret den nye typeformular for udlejning af beboelseslejligheder fra d. 1. september 2022, og formularen kan således bruges på aftaler om lejeforhold, som er indgået d. 1. september 2022 og herefter.

Den tidligere typeformular A, 9. udgave kan dog forsat anvendes indtil udgangen af 2022. Der er således en overgangsperiode fra d. 1. september til 31. december, hvor både 9. udgave og 10. udgave kan anvendes. Fra 1. januar 2023 er det udelukkende den nye A, 10. udgave, som kan anvendes.

Ændringer i typeformularen

Typeformularen A, 10. udgave er først og fremmest en videreførelse af forgængeren A, 9. udgave, hvor Indenrigs- og Boligministeriet har foretaget korrektionsændringer således, at henvisningerne i typeformularen stemmer overens med den nye lejelov.

Den nye typeformular indeholder derudover nogle små men tidssvarende ændringer og forbedringer. Det er f.eks. nu muligt at anføre partneres e-mailadresse i § 1 om kontraktoplysninger, og der er kommet i nye afkrydsningsfelter i § 9 om inventar og i § 5 om varme, køling, vand og el. Med de nye afkrydsningsfelter kan man nu angive kombineret vaske- og tørremaskine, ligesom det kan angives, at udgiften til varmen ikke fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere, og derfor indeholdes i lejen.

De mest markante ændringer er i § 11 om særlige vilkår. Det er nu blevet muligt med afkrydsning at angive, hvis lejemålet skal være omfattet af reglerne om fri leje. Det er desuden blevet muligt at afkrydse, om parterne har indgået aftale om lejeregulering efter nettoprisindeks.

Sammenfattende

Den nye typeformular A, 10. udgave kommer ikke til at medføre banebrydende ændringer i forhold til sin forgænger, men den skal bruges, da den efter 1. januar 2023 er eneste autoriserede blanket til boliglejemål.

For yderligere oplysninger, Morten Fendinge Olsen og Marie Louise Winther Løgsted