Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Nyt fra Civilprocessen – nu som almanak!

Advokat Kristian Torp har i lighed med sidste år brugt en del af december på at samle op på årets nyhedsbreve. Det er der kommet en civilprocesretlig julealmanak ud af.

Almanakken gengiver og systematiserer samtlige årets analyser af domme og kendelser om civilprocesretlige spørgsmål.

For hvert kapitel giver Kristian en kort gennemgang af året der gik; hvad blev bekræftet, hvad blev nuanceret og hvad blev ændret. Gennemgangene kan stå alene, som en let oversigt over det det forgange års afgørelser på de enkelte områder, eller læses som indledning til de mere detaljerede analyser.

På samme måde indeholder alle større og/eller vigtige underemner en indledende kommentar, hvor årets afgørelser sættes i kontekst og de vigtigste fremhæves.

Endelig indeholder almanakken samtlige årets analyser, der indholdsmæssigt er nogenlunde som da de udkom – men med en række konsekvensændringer og en væsentlig sproglig gennemskrivning for at øge bogens sammenhæng og læsbarhed.

Almanakken er igen i år tilgængelig som søgbar PDF, men som noget nyt udgiver Holst, Advokater i år bogen i hardcover. Vil man have et eksemplar til bogreolen, kan man smide en besked eller mail til Kristian.

Uanset om man er analog eller digital, er der med 198 sider nok at tage fat på.

God læselyst !!

Læs almanakken her