Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Principiel sejr mod pensionsselskab vedr. pensionsomvalg

En udvalgt kreds af pensionskunder, repræsenteret af Holst, Advokater, vinder principiel sag. Pensionsselskab skal kompensere kunder for at pålægge dem en urimelig risiko i forbindelse med et pensionsvalg i 2011.

Dette konkluderede Østre Landsret for nylig.

Pensionskunderne skiftede på anbefaling fra bestyrelsen i pensionsselskabet til et såkaldt markedsrenteprodukt. Markedsrenteproduktet indeholdt ikke – i modsætning til kundernes hidtidige produkt – en garanti for pensionstilsagnets størrelse, og kunderne bar således efter omvalget selv alle risici forbundet med pensionens udvikling.

Pensionskunderne var i forbindelse med omvalget klart blevet informeret om, at det betød, at deres pensioner kunne ændre sig afhængig af markedet. Det havde de forstået og accepteret. Pensionskunderne var til gengæld ikke gjort opmærksom på, at de også overtog risikoen for det, der i sagen hed “levetidsforudsætningen” – altså hvor længe de levede.

Efter omvalget viste det sig, at kunderne kunne forvente at leve meget længere end AP Pension tidligere havde forudsat. De fik fra 2014 alle breve om, at pensionen skulle række længere, og at de derfor kunne se frem til mindre udbetalinger hver måned. For de fleste indebar det, at de over en årrække fik reguleret deres betalinger med 25 %.

Sagskomplekset har været meget omfattende. Hovedspørgsmålene for landsretten var imidlertid grundlæggende, om pensionskundernes omvalg i lyset af de betydelige økonomiske konsekvenser af levetids kunne anses for at være urimeligt, og om kunderne i så fald kunne kræve omvalget tilsidesat eller få kompensation.

Det spørgsmål besvarede landsretten bekræftende. Landsretten fandt, at det måtte anses for urimeligt, at pensionskunderne skulle overtage risikoen for levetidsforudsætningen. Kunderne skulle kompenseres for omvalget.

Sagen er ikke alene af stor betydning for de i sagen berørte pensionskunder, men bør også give anledning til principielle overvejelser hos pensionsselskaber, der har gennemført eller overvejer at gennemføre omvalg.

Det succesfulde team fra Holst, Advokater bestod bl.a. af Claus Hedegaard Eriksen, Kristian Torp, Amalie Motzfeldt, Nikolaj Præstegaard Jensen, Eva Høje Bisgaard Anker og Victor Honoré Nielsen.

Spørgsmål til sagskomplekset kan rettes til advokat Kristian Torp.

Sagen er bl.a. omtalt i følgende medier:

Østre Landsret – Dom i ni prøvesager om pensionsvalg i FSP Pension i 2011 (domstol.dk)

Kan få alvorlige konsekvenser for AP Pension: Kunder vinder sag om tabt pension i landsretten (finans.dk)

Pensionskunder fik urimelig risiko og skal kompenseres | BT Krimi – www.bt.dk

Pensionskunder fik urimelig risiko og skal kompenseres (berlingske.dk)