Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Dødsbobehandling

Dødsbobehandling – herunder skatter og afgifter

Vi varetager alle former for dødsbobehandling.

Vi rådgiver blandt andet om de skattemæssige konsekvenser, som valget af skifteformen for dødsboet medfører og om betingelserne for, at boet kan blive skattefrit. Vi rådgiver også om værdiansættelse af boets aktiver, hvilket har betydning for boafgiften, og om den skattemæssige konsekvens af, om aktivet overdrages til en arving eller sælges til tredjemand.

Vi har i al vores rådgivning fokus på, at konflikter mellem arvingerne undgås.