Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Hvidvask og compliance

Hvidvask og compliance

Der er stort fokus på identificering og håndtering af risici – med rette, for reglerne i forhold til eksempelvis hvidvask og compliance får stadigt større betydning for alle, der driver virksomhed. Overholdelse og håndtering af juridiske såvel som moralske krav er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. Og manglende overholdelse eller dårlig håndtering kan medføre fængselsstraf, bøde eller påbud, ligesom negativ omtale kan skade din virksomheds kommercielle muligheder.

For den enkelte virksomhed kan det være udfordrende at finde og prioritere de nødvendige interne ressourcer til hvidvask og complianceområdet – særligt fordi virksomhederne til stadighed underlægges flere og strengere krav.

Hos Holst, har vi overblikket over de krav, der stilles. Med vores ekspertise og erfaring kan vi derfor minimere din virksomheds risici, herunder bistå med:

  • udarbejdelse af interne risikovurderinger og risikostyringspolitikker samt interne regler og procedurer.
  • rådgivning om specifikke problemstillinger og spidsfindigheder inden for den relevante lovgivning.
  • undervisning af ansatte om eksempelvis forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
  • at facilitere whistleblowerordninger.

Vores team af hvidvask- og complianceeksperter kan – uanset forretningstype og branche – bistå med at identificere og få nedbragt de risici der er forbundet med at drive virksomhed i en stadig mere risikofyldt verden.