Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Lejeret

Lejeret – boliger, erhverv eller almene boliger

Vi har et indgående kendskab til alle former for lejeretlig regulering. Det være sig boliglejeret, erhvervslejeret eller almen boligregulering.

Vores erfaring omfatter indgåelse af bolig- og erhvervslejekontrakter, sale- og lease back, tillæg til lejekontrakter, opsigelse eller ophævelse af lejemål, varsling af leje- og forbedringsforhøjelser, omkostningsbestemt leje, fastsættelse af det lejedes værdi, fri lejefastsættelse, markedslejesager, forbrugsregnskaber, lejemålets ophør, vedligeholdelse og istandsættelse af lejemål, juridisk due diligence og alle former for tvisteløsninger ved Huslejenævn, Boligretter, Landsretter og ved Voldgift.

Vi har opdateret og aktuel viden om den lejeretlige regulering af bolig- og erhvervsmål samt den almene sektor.