Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Skatter og afgifter

Skatter og afgifter – rådgivning samt skatte- og afgiftssager

Vores skatteretsgruppe tilbyder skræddersyet rådgivning og bistand til procesførelse.

Både skatte- og afgiftsrådgivningen og processagerne inden for disse områder kræver en stor specialviden. Det er en specialviden, vi har opbygget gennem en årrække, og vi anvender den både til gavn for vores klienter og til at videreudvikle den faglige indsigt på området – via artikler til diverse faglige tidsskrifter, foredrag samt udarbejdelse af lærebøger.

Vi har stor proceserfaring med førelse af skatte- og afgiftsager ved såvel Skatteankenævn, Landsskatteretten og de almindelige domstole.

Vi ved, groft sagt, hvilke argumenter, der tillægges betydning. Vi tør sige, hvad vi mener – og står ved det. Og vi løserne opgaverne med forretningsmæssig og kommerciel indsigt i vores klienters behov.