Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rekrutteringspolitik

Når du søger job hos Holst, Advokater Advokatpartnerselskab (herefter Holst,), hvad enten det drejer sig om en opfordret eller uopfordret jobansøgning, skal du være opmærksom på, at vi behandler en række personoplysninger om dig. Formålet hermed er rekruttering, og de personoplysninger, du giver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning m.v. bliver udelukkende anvendt i rekrutteringsøjemed samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Holst, er dataansvarlig for personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med rekrutteringsprocesser.

Modtagelse af jobansøgninger

Vi modtager jobansøgninger via ansøgningsformularer på vores hjemmeside. Al korrespondance herfra foregår via krypteret mailtransmission.

Ved modtagelsen af jobansøgninger behandler vi de personoplysninger, der er indeholdt i jobansøgningen, CV, referencer, eksamensbeviser m.v. med henblik på at evaluere disse.

Vi anbefaler, at ansøgninger ikke indeholder flere personoplysninger, end hvad er nødvendigt, for at vi kan vurdere din ansøgning, og at du fx ikke sender os dit CPR-nr. og/eller oplysninger, der afslører etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, helbredsoplysninger, mv.

Ved opfordrede ansøgninger modtager du bekræftelse på, at jobansøgningen er modtaget og bliver gjort opmærksom på, hvornår du kan forvente behandling heraf. Ved uopfordrede ansøgninger modtager du ligeledes bekræftelse på modtagelse eller et eventuelt afslag.

Behandlingen og formålene hermed

Vi behandler oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i ansøgninger, CV’er, referencer, eksamensbeviser m.v. for på bedste vis at kunne evaluere disse ansøgninger med henblik på at finde den bedst kvalificerede ansøger til en stilling.

Som en del af behandlingen af din ansøgning kan det være, at vi, i relevant omfang, vil søge yderligere oplysninger om dig på Internettet, herunder på sociale medier. Det kan også være, at vi indhenter referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet samtykke dertil.

I særlige tilfælde vil du blive bedt om at aflevere kopi af straffeattest. Dette afhængigt af den pågældende stillings karakter. Sådanne oplysninger behandles fortroligt.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Holst, Advokater, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personalemappe hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevares din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på seks måneder efter vores afslag, medmindre der er givet samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

Opbevaringsperiode

I forhold til opfordrede ansøgninger vil alle afgivne personoplysninger blive behandlet og opbevaret så længe de er nødvendige for rekrutteringsforløbet, hvorefter de vil blive slettet. Et rekrutteringsforløb vil maksimalt vare 6 måneder.

Hvis der meddeles afslag på en opfordret ansøgning, som Holst, ønsker at gemme med henblik på eventuel senere ansættelse, vil vi indhente samtykke fra ansøgeren. Samtykke vil blive indhentet sammen med afslaget ved at bede ansøgeren om at besvare bekræftende på mailen. Herefter opbevares ansøgningen maksimalt 6 måneder og vil efterfølgende blive slettet. Længere opbevaring kan dog aftales konkret med ansøgeren, når der en saglig grund hertil.

Ved ansættelse af ansøger vil relevante oplysninger fra rekrutteringsprocessen blive opbevaret, indtil ansættelsen ophører igen.

Uopfordrede jobansøgninger vil blive besvaret med henblik på invitation til jobsamtale eller et afslag. Hvis du indkaldes til jobsamtale, opbevares ansøgningen, indtil der er truffet en endelig afgørelse, dog aldrig mere end 6 måneder efter modtagelsen. Hvis du meddeles et afslag, slettes ansøgningen derefter, medmindre der er givet samtykke til opbevaring i ansøgningsformularen.

Hvis Holst, modtager en interessant, uopfordret ansøgning, som vi ønsker at gemme, fordi der ikke er nogen ledig stilling på det pågældende tidspunkt, giver vi meddelelse til ansøgeren om, hvor længe ansøgningen vil blive opbevaret og til hvilket formål. Ansøgningen vil maksimalt blive opbevaret i 6 måneder. Dette meddeles som svar på den uopfordrede ansøgning eller via en politik på virksomhedens hjemmeside, som indeholder generel information om, hvordan virksomheden håndterer uopfordrede ansøgninger

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.
  • Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at transmittere oplysningerne til en anden virksomhed eller myndighed.
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger.
  • Du kan indgive en klage til Datatilsynet, fx via dt@datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål i øvrigt, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnummer og e-mail. I denne forbindelse vil vi bede dig om at give os tilstrækkelige oplysninger, til at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

Kontakt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
Hans Broges Gade 2
8100 Aarhus C

CVR-nr. 35 68 04 70

Anne Marie Vestergaard, telefon 8934 0030, e-mail amv@holst-law.com