Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Stud.jur. hos Holst,

Hos Holst, har vi et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på både de juridiske, kommercielle og menneskelige sider. Det er samtidig vigtigt for os, at vi har en høj faglighed – så høj, at vi kan gøre det enkelt, effektivt og nærværende for klienterne. Vi gør hinanden gode.

Siden vi blev stiftet, har vi haft det som en væsentlig prioritet at kunne tiltrække landets dygtigste jurastuderende.

Hos os har altid været vigtig at rekruttere internt til fuldmægtigstillinger, og vi prioriterer derfor de studerendes uddannelse højt.

Fokus på faglig og personlig udvikling

Vi investerer i vores studerende, og som stud.jur. hos os indgår du i det daglige arbejde som en vigtig medspiller.

Vi tilrettelægger arbejdet, så du får de bedste muligheder for at udvikle dig – både fagligt og personligt. Det betyder blandt andet, at:

 • du bliver tilknyttet en mentor, der fungerer som kontaktperson og vejleder
 • du deltager i faglige og sociale arrangementer på lige fod med resten af firmaet, og du har mulighed for at benytte vores personaletilbud
 • du har mulighed for at få orlov, fx i forbindelse med studieophold i udlandet
 • der er en høj grad af fleksibilitet, og at der altid vil blive taget hensyn til eksamenslæsning og ferie mv.
 • der er mulighed for at bruge vores jurister som sparringspartnere i forbindelse med specialeskrivningen, hvor du blandt andet kan få input til valg af specialeemne, feedback i selve skriveprocessen samt benytte husets faciliteter, herunder bibliotekets.

Vores stud.jur.er er ikke tilknyttet enkelte afdelinger men modtager som udgangspunkt opgaver fra hele huset. Det betyder, at du ikke bliver begrænset til ét juridisk fagområde men får berøring med de fleste af vores områder – og at du samtidig bliver godt integreret i vores arbejdsmiljø.

Løbende opfølgning og feedback

Som stud.jur. får man løbende feedback på sin udvikling. Det sikrer den enkelte mentor – ligesom der er tilknyttet to ældre advokater til stud.jur.-gruppen som helhed.

Feedback gives løbende og uformelt, ligesom der mindst én gang årligt afholdes opfølgningssamtale.

Vi vurderer løbende muligheden for at lade vores stud.jur.er fortsætte som fuldmægtige. Omkring 8 måneder før studiets afslutning afholdes samtale om muligheden for fremadrettet ansættelse som fuldmægtig i Holst,.

Arbejdsopgaver som stud.jur.

Som stud.jur. hos os kommer du til at arbejde med et bredt spænd af retsområder og opgaver.

Typiske opgaver kunne være:

 • informationssøgning, både søgning i juridisk litteratur og praksis
 • juridiske undersøgelser og udarbejdelse af notater til jurister
 • lettere juridisk sagsbehandling, fx udarbejdelse af udkast til processkrifter og øvrig bistand i forbindelse med forberedelse af retssager
 • udarbejdelse af udkast til diverse juridiske dokumenter, fx selskabsretlige dokumenter og aftaledokumenter
 • udarbejdelse af udkast til nyhedsbreve eller undervisningsmateriale
 • udarbejdelse af datarumsindeks, etablering og styring af fysiske og virtuelle datarum og lignende opgaver i forbindelse med virksomhedsoverdragelser

Der er herudover i vidt omfang mulighed for at opsøge eller opdyrke særlige interesseområder, ligesom vores stud.jur.er altid har været en stor drivkraft for sociale arrangementer – både internt i stud.jur.-gruppen og i samarbejde med resten af huset.

De studerende tilrettelægger selv arbejdstiden og fordelingen af opgaverne. Der er således i vid udstrækning tale om frihed under ansvar.

Arbejdstiden er som udgangspunkt en dag om ugen, men med mulighed for at arbejde flere dage. Der bliver lagt vægt på, at du som udgangspunkt har en fast ugedag.

Stud.jur.er rekrutteres typisk fra 4.-6. semester

Vi ansætter typisk studerende, der er på 4.-6. semester af jurastudiet, til jobbet som stud.jur.

Derudover ansætter vi også 1.- eller 2. årsstuderende til inkassoopgaver og andre mindre opgaver.

Arbejdet vil for alle grupper af stud.jur.er altid være juridisk relevant og tilpasset den enkeltes faglige udvikling.

Ansøgning

Tiltrædelse som stud.jur. sker typisk i februar og september. Stillingsopslag kan findes på www.holst-law.com.

Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger fra dygtige kandidater.

Søg her

Alle ansøgninger behandles fortroligt.