Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Stud.jur. hos Holst,

Hos Holst, har vi et uhøjtideligt arbejdsmiljø med fokus på både de juridiske, kommercielle og menneskelige sider. Det er samtidig vigtigt for os, at vi har en høj faglighed – så høj, at vi kan gøre det enkelt, effektivt og nærværende for klienterne. Vi gør hinanden gode.

Siden vi blev stiftet, har vi haft det som en væsentlig prioritet at kunne tiltrække landets dygtigste jurastuderende.

Vi rekrutterer internt til fuldmægtigstillinger, og vi prioriterer derfor de studerendes uddannelse højt.

Fokus på faglig og personlig udvikling

Vi investerer i vores studerende, og som stud.jur. hos os indgår du i det daglige arbejde som en vigtig medspiller.

Arbejdet tilrettelægges altid, så du får de bedste muligheder for at udvikle dig – både fagligt og personligt.

Det betyder blandt andet, at:

 • du bliver tilknyttet en mentor, der fungere som kontaktperson og vejleder
 • du deltager i faglige og sociale arrangementer på lige fod med resten af firmaet, og du har mulighed for at benytte vores personaletilbud
 • du har mulighed for at få orlov, fx i forbindelse med studieophold i udlandet
 • der er en høj grad af fleksibilitet, og der vil altid blive taget hensyn til eksamenslæsning og ferie mv.
 • der er mulighed for at bruge vores jurister som sparringspartnere i forbindelse med fx specialeskrivningen, hvor du blandt andet kan få input til valg af specialeemne, feedback i selve skriveprocessen samt benytte husets faciliteter, herunder bibliotekets.

Som stud.jur. kan du enten være tilknyttet en afdeling, en bestemt jurist eller modtage opgaver fra hele huset. Det betyder, at du ikke uden eget ønske bliver begrænset til enkelte juridiske fagområder, men kan få berøring med de fleste af vores specialer – og at du samtidig bliver godt integreret i vores arbejdsmiljø.

Løbende opfølgning og overgang til fuldmægtig

Som stud.jur. får man løbende feedback på sin udvikling. Det sikrer den enkelte mentor – ligesom der er tilknyttet erfarne advokater til stud.jur.-gruppen som helhed.

Feedback gives løbende og uformelt, ligesom der mindst én gang årligt afholdes opfølgningssamtale.

Vi vurderer løbende muligheden for at lade vores stud.jur.er fortsætte som fuldmægtige. Omkring 8 måneder før studiets afslutning afholdes samtale om muligheden for fremadrettet ansættelse som fuldmægtig hos Holst,.

Arbejdsopgaver som stud.jur.

Som stud.jur. hos os kommer du til at arbejde med et bredt spænd af retsområder og opgaver.

Typiske opgaver kan være:

 • informationssøgning, både søgning i juridisk litteratur og praksis
 • juridiske undersøgelser og udarbejdelse af notater til jurister
 • juridisk sagsbehandling, fx udarbejdelse af udkast til processkrifter og øvrig bistand i forbindelse med forberedelse af rets- og voldgiftssager
 • deltagelse i forberedende retsmøder og hovedforhandlinger hos domstolene
 • udarbejdelse af udkast til diverse juridiske dokumenter, fx selskabsretlige dokumenter og aftaledokumenter
 • udarbejdelse af udkast til nyhedsbreve eller undervisningsmateriale
 • direkte klientkontakt, herunder deltagelse i klientmøder i forbindelse med sager og markedsføring
 • udarbejdelse af datarumsindeks, etablering og styring af datarum og lignende opgaver i forbindelse med transaktioner og virksomhedsoverdragelser
 • bistand til behandling af konkursboer

Der er herudover i vidt omfang mulighed for at opsøge eller opdyrke særlige interesseområder, ligesom vores stud.jur.er altid har været en stor drivkraft for sociale arrangementer – både internt i stud.jur.-gruppen og i samarbejde med resten af huset.

De studerende tilrettelægger selv arbejdstiden og fordelingen af opgaverne. Der er således i vid udstrækning tale om frihed under ansvar.

Afhængig af placering er arbejdstiden normalt 1–2 dage om ugen.

Hvor langt skal du være på studiet?

Vi ansætter typisk studerende, der går på 2.-7. semester af jurastudiet, til jobbet som stud.jur.

Arbejdet vil for alle grupper af stud.jur.er altid være juridisk relevant og tilpasset den enkeltes faglige udvikling.

Interesseret?

Tiltrædelse som stud.jur. sker løbende året rundt. Stillingsopslag kan findes på www.holst-law.com.

Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger fra dygtige kandidater.

Søg her

Alle ansøgninger behandles fortroligt.