Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Oplysning om TV-overvågning

Oplysning om TV-overvågning hos Holst,

Holst, Advokater foretager TV-overvågning (optagelse) af en række arealer omkring hoved- og bagindgangen på adressen Hans Broges Gade 2, 8100 Aarhus C.

Optagelserne er karakteriseret som en personoplysning i databeskyttelsesforordningens forstand.

Der optages ikke på adressen i København.

1. Dataansvarlig

Holst, Advokater er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Holst, Advokater er et advokatkontor, som består af følgende:

Holst, Advokater
Hans Broges Gade 2
8100 Aarhus C

Indiavej 1
2100 København Ø

CVR-nr. 35 68 04 70

Har du spørgsmål angående behandlingen af optagelserne, eller ønsker du at udøve en af de nævnte rettigheder nævnt under punkt 7, kan du kontakte os på mailadressen info@holst-law.com, hvor vi vil bestræbe os på at svare på din henvendelse hurtigst muligt.
2. Formål og retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen er interesseafvejningsreglen. Vores legitime interesse, dvs. vores formål, er dels at forebygge at der ikke færdes uvedkommende i bygningen, dels at opklare hvem vedkommende er i modsatte tilfælde.

3. Modtagere

Optagelser fra TV-overvågningen kan efter omstændighederne udleveres til politiet.

4. Tredjelande

Holst, Advokater overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

5. Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi har desuden truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

6. Periode for opbevaring

Optagelser fra TV-overvågningen slettes som udgangspunkt 30 dage, efter at optagelserne er foretaget.

Optagelser kan dog opbevares i et længere tidsrum end 30 dage, hvis det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist eller i kriminalitetsforebyggende øjemed. Er opbevaring nødvendig af hensyn til en konkret tvist, gives en underretning til den, som tvisten vedrører.

7. Dine rettigheder mv.

Du har ret til, at:

  • anmode om indsigt eller sletning af optagelser af dig
  • anmode om begrænsning af behandlingen af optagelser af dig
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af optagelser af dig
  • indgive en klage til Datatilsynet, f.eks. via dt@datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger fremgår af punkt 1.

 

August 2019