Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Privatlivspolitik for markedsføring

Privatlivspolitik for markedsføring i Holst,

I denne politik kan du læse, hvordan vi behandler de oplysninger, vi kommer i besiddelse af som dataansvarlig, når du tilmelder dig et arrangement eller et nyhedsbrev, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

1. Dataansvarlig

Holst, Advokater er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Holst, Advokater er et advokatkontor, som består af følgende:

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
Hans Broges Gade 2
8100 Aarhus C

Indiavej 1
2100 København Ø

CVR-nr. 35 68 04 70

Denne politik omfatter begge forretningssteder.

Har du spørgsmål angående behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at udøve en af de nævnte rettigheder nævnt under punkt 7, kan vi kontaktes på info@holst-law.com.

2. Indsamling

I forbindelse med administration af arrangementer og nyhedsbreve behandler vi kun personoplysninger om dig, som du selv oplyser i forbindelse med din tilmelding. Du opfordres til aldrig at dele følsomme eller fortrolige personoplysninger i forbindelse med tilmelding eller eventuel øvrig kommunikation.

Hvis du imidlertid har behov for at sende os fortrolige eller følsomme personoplysninger, f.eks. spørgsmål til handicapfaciliteter eller oplysninger om allergier, anbefaler vi, at du sender det via sikker e-mail til sikkerpost@holst-law.com.

3. Behandling af personoplysninger

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev eller et af vores arrangementer, behandler vi som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger, såsom navn, kontaktoplysninger, stilling og ansættelsessted.

Vores persondatabehandling i forbindelse med afvikling af arrangementer er nødvendig for at administrere din deltagelse. Persondatabehandlingen sker på grundlag af vores legitime interesse i at kunne udbyde arrangementet og derved synliggøre Holst, Advokater, herunder bl.a. som en potentiel arbejdsplads, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Behandling i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve sker med henblik på at kunne afsende nyhedsbrevet og på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

4. Modtagere og tredjelande

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er retligt forpligtede hertil, eller det er nødvendigt for at afholde arrangementet.

Dine personoplysninger kan i sjældne tilfælde blive delt med f.eks. eksterne medarrangører af arrangementet, der dog alene behandler oplysningerne med samme formål og retsgrundlag som Holst, Advokater. I så fald vil det tydeligt fremgå i markedsføringen af arrangementet.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden dit samtykke hertil.

5. Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

6. Periode for opbevaring

Vi sletter som udgangspunkt dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde formålet, som fremgår under punkt 3. Oplysninger indhentet i forbindelse med tilmelding til et arrangement slettes således umiddelbart efter, at arrangementet er afsluttet, medmindre du har givet samtykke til at vi må opbevare dine kontaktinformationer i længere tid. Oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev slettes umiddelbart efter, at samtykket trækkes tilbage og at nyhedsbrevet derved afmeldes.

Særlige lovregler, herunder f.eks. bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

7. Dine rettigheder

Du har ret til, at:

  • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
  • modsætte dig automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
  • modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå.
  • modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at transmittere oplysningerne til en anden virksomhed eller myndighed.
  • indgive en klage til Datatilsynet, f.eks. via dt@datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på info@holst-law.dk. I denne forbindelse vil vi bede dig om at give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

8. Ændringer af politikken

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik, såfremt der sker ændringer i lovgivningen, opstår nye tekniske løsninger, opstår nye eller forbedrede funktioner eller lignende.

August 2019