Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Privatlivspolitik for Instagram

Når du interagerer på Holst, Advokaters såkaldte fanside på Instagram er Holst, Advokater dataansvarlig sammen med Instagram for persondatabehandlingen på selve fansiden.

1. Identitet og kontaktoplysninger

Holst, Advokater er et advokatkontor, som består af følgende:

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
Hans Broges Gade 2
8000 Aarhus C

Indiavej 1
2100 København Ø

CVR-nr. 35 68 04 70
Tlf.: 89 34 00 00
E-mail: info@holst-law.com

2. Indsamling

De personoplysninger, der behandles i forbindelse med Holst, Advokaters fanside, indsamles direkte fra dig via din profil, når du interagerer på fansiden.

3. Kategori af personoplysninger, formål og retsgrundlaget

Holst, Advokater behandler som altovervejende udgangspunkt kun almindelige personoplysninger på vores fanside, såsom navn og kontaktinformationer, der ligger offentligt tilgængeligt på din profil. Du opfordres til aldrig at skrive følsomme eller fortrolige personoplysninger om dig selv eller andre i opslag på vores fanside, ved kommentering af vores opslag eller i øvrigt.

Formålet med vores persondatabehandling er at synliggøre Holst, Advokater som arbejdsplads og at markedsføre Holst, Advokater for potentielle eller eksisterende klienter.

Retsgrundlaget for vores behandling er Holst, Advokaters legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

4. Opbevaring

Holst, Advokater sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Holst, Advokater fjerner korrespondance på vores fanside, herunder opslag på fansiden, kommentarer, likes og mails i messengerfunktioner senest efter 5 år.

Du har endvidere selv mulighed for at slette din egen offentliggjorte korrespondance, når du ikke længere ønsker, at den ligger på vores fanside.

Vær opmærksom på Instagrams persondatabehandling i forbindelse med opbevaring og sletning. Der henvises til privatlivspolitikken og cookiepolitikken.

5. Modtagere

Holst, Advokater videregiver ikke dine personoplysninger.

Vær opmærksom på Instagrams persondatabehandling i forbindelse med modtagere. Der henvises til privatlivspolitikken og cookiepolitikken.

6. Tredjelande

Holst, Advokater overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden dit samtykke hertil.

Vær opmærksom på Instagrams persondatabehandling i forbindelse med overførsel til tredjelande. Der henvises til privatlivspolitikken og cookiepolitikken.

7. Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataretlige regler. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

Hvis du har behov for at sende os fortrolige eller følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du sender det via sikker e-mail til info@holst-law.com. Vær opmærksom på, at du selv skal sende fra en sikker e-mail.

8. Dine rettigheder

Du har ret til, at:

  • anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • modsætte dig automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
  • modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
  • tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå
  • modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at transmittere oplysningerne til en anden virksomhed eller myndighed

indgive en klage til Datatilsynet, f.eks. via dt@datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål angående vores persondatabehandling, eller du ønsker at gøre brug af en af ovennævnte rettigheder, kan du kontakte os på info@holst-law.com, hvor vi vil bestræbe os på at svare på din henvendelse hurtigst muligt.

9. Instagrams privatlivs- og cookiepolitik

For så vidt angår Instagrams persondatabehandling henvises der til privatlivspolitikken og cookiepolitikken.

August 2019