Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Aftale

Due diligence og alle aftaler ved hurtigt opkøb af konkurrerende leasingselskab

Det skulle gå hurtigt, da Holst, bistod et leasingselskab med købet af et konkurrerende selskab. Det var nemlig tydeligt for begge selskaber, at det var en ren win-win-situation, der åbnede muligheder for begge parter

Da et markedsledende dansk leasingselskab tog initiativ til at købe et konkurrerende selskab, stod det hurtigt klart, at begge selskaber var lige interesserede i at få handlen til at lykkes.

I den likviditetskrævende leasingbranche stod den opkøbende virksomhed nemlig med overskudslikviditet, mens den anden virksomhed stod med muligheder, den ikke kunne udnytte, fordi den savnede den nødvendige likviditet.

Med partner Anders Hedetoft i spidsen blev der gennemført en juridisk due diligence, og alle transaktionsdokumenterne blev udarbejdet. Alle forhandlingerne blev afsluttet inden for en kort periode.

Anvendte forretningsområder