Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Strategisk og juridisk bistand ved udvikling af et nyt boligområde

Der er mange spørgsmål, når et stykke jord skal udvikles til et boligområde. Ved et projekt i Østjylland var Holst, med til både at sikre, at de rigtige spørgsmål blev stillet, og at svarene blev fundet. Der blev arbejdet med både samarbejdsmodeller, lokalplan, salgsaftaler og meget mere

Holst, var med helt fra begyndelsen, da en jordejer ønskede at udvikle et nyt boligområde i Østjylland – en proces, der stadig, primo 2021, er i gang.

Med partner Morten Fendinge Olsen i spidsen, har Holst således bistået med at udvikle og optimere en struktur for, hvordan boligområdet kan realiseres, så alle skridt og muligheder er belyst juridisk: Bør der eksempelvis sælges enkelthuse eller større klynger af ejendomsareal?

Optimeringen af samarbejdsmodeller og udviklingsmuligheder samt realiserings- og salgsproces har krævet både juridisk, strategisk og kommerciel indsigt. Og undervejs i processen har Holst, samarbejdet med mange forskellige aktører, og der er arbejdet med blandt andet kommuneplan, lokalplan, købsaftaler, salgsaftaler og lejeaftaler. Fokus har hele tiden været på dels at sikre den optimale realisering af arealet, dels at sikre, at jordejerens holdninger og værdier i forhold til projektet bliver respekteret og bedst muligt realiseret. Sidstnævnte gælder også i forhold til overvejelserne om eksempelvis, hvilke fællesfaciliteter, der skal være i boligområdet.

Anvendte forretningsområder