Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Gamle brændeovne skal udskiftes eller skrottes

Nye regler for boligkøbere: Gamle brændeovne skal udskiftes eller skrottes

Fra 1. august 2021 skal man som boligkøber være særligt opmærksom, når man køber en bolig med en brændeovn, da køber forpligtes til at nedlægge eller udskifte brændeovne fra før 2003. Dette følger af en ændring i miljøbeskyttelsesloven.

Folketinget har vedtaget ændringen ud fra et ønske om at forbedre luftkvaliteten og mindske partikelforureningen fra de gamle brændeovne/pejseindsatse, da brændeovne er en af de største syndere, når det kommer til luftforurening.

De nye regler medfører, at boligkøbere er forpligtet til at undersøge om brændeovnen/pejseindsatsen er produceret før 2003. Er brændeovnen/pejseindsatsen produceret før 2003, bliver det obligatorisk for boligkøberen at udskifte eller nedlægge brændeovnen inden 12 måneder efter, at boligkøberen har fået adgang til boligen. Boligkøberne bliver forpligtet til at indberette oplysningen til Tinglysningsretten ved tinglysningen af skødet.

Er brændeovnen/pejseindsatsen produceret efter 2003 skal boligkøberen dokumentere brændeovnens/pejseindsatsens alder ved indsendelse af en række erklæringer/attester. Dette skal gøres senest 6 måneder efter, at boligkøberen har fået adgang til boligen.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med manglende indberetning eller udskiftning. Overholdes fristerne ikke, kan Miljøstyrelsen indskærpe den manglende overholdelse over for boligkøberen og efterfølgende pålægge tvangsbøder.

En række fyringsanlæg er undtaget fra reglerne, herunder eksempelvis antikke brændeovne produceret før 1920, brændeovne/pejseindsatse i fredede bygninger samt indmurede pejse-indsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget.