Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Leasingselskabets ansvar for mangler

Leasingselskabets ansvar for mangler

Et ny afgørelse fra Forbrugerklagenævnet har givet en del overskrifter i medierne og er blevet taget til indtægt for, at billeasingselskaberne i forhold til leasingtager hæfter for de mangler, der er ved den leasede bil på tidspunktet for indgåelse af leasingaftale. Det blev i hvert fald udgangen på en konkret sag, som Forbrugerklagenævnet har afgjort.

Afgørelsen omhandler leasing af en brugt bil, som viste sig at have væsentlige mangler på det tidspunkt, hvor leasingaftalen var indgået. Forbrugerklagenævnet gav derfor leasingtager medhold i, at leasingtager efter almindelige obligationsretlige principper kunne hæve leasingaftaler og kræve engangsydelse retur sammen med nogle positive udgifter, som leasingtager havde afholdt for at konstatere manglerne.

Der er egentlig ikke noget overraskende i afgørelsen. Hvis en parts ydelse (her leasinggivers) er behæftet med væsentlige mangler, kan aftalen hæves af den anden part.

Det, som er væsentligt at notere sig fra afgørelse, er følgende:

”Leasingaftalen er indgået mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende 1 ( note – leasingselskabet). Da denne aftale ikke indeholder vilkår om, at forbrugeren indtræder i den erhvervsdrivende 1’s eventuelle misligholdelsesbeføjelser over for den erhvervsdrivende 2 ( note – forhandleren), der har solgt bilen til den erhvervsdrivende 1, kan forbrugeren alene gøre krav gældende over for sin aftalepart, Den erhvervsdrivende 1.”

Hvis det pågældende leasingselskab havde gjort som langt de fleste leasingselskaber, nemlig at indføje i leasingaftalen, at leasinggiver ikke kan mødes med krav på mangler, og at leasinggivers krav mod forhandleren derfor tiltransporteres til leasingtager, ville afgørelsen derfor formentlig have faldet anderledes ud.

Det praktiske udgangspunkt er derfor fortsat det modsatte – nemlig at leasingselskabet ikke hæfter for mangler.

Afgørelsen er vedhæftet.