Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Supplerende ERFA – Landsretten har stadfæstet byrettens dom om brugsretten til arkitektens projektforslag

Vestre Landsrets dom af 21. maj 2024

Ved min ERFA af 5. juli 2023, orienterede jeg om byrettens dom i en sag om brugsretten til arkitektens projektforslag vedrørende et konkret bygge- og anlægsprojekt, som en almen boligorganisation ønskede at realisere.

Landsretten har ved vedhæftede dom af 21. maj 2024 stadfæstet byrettens dom og således fastslået, at brugsretten til et projektforslag, der udarbejdes til brug for udbud af et bygge- og anlægsarbejde i totalentreprise, tilfalder bygherren uden særskilt forpligtelse til at betale yderligere honorar til arkitekten, såfremt det pågældende projektforslag realiseres.

Dommen er i fuld overensstemmelse med de ophavsretlige regler i Almindelige Betingelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (ABR 18), og en anden regulering af brugsrettens over-gang til bygherren kræver således en særskilt aftale mellem parterne.

Holst, Advokater har bistået bygherrerådgiveren i sagen, som var adciteret af bygherren i både byret og landsret.

Spørgsmål om sagen kan stiles til advokat Jacob Fenger.