Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Arveret

Arveret – ægtepagter, testamenter, fuldmagter, lån og gaver

Vi rådgiver om ægtepagter, testamenter og fuldmagter samt om lån og gaver inden for familien.

Ved ægtepagt og testamente rådgiver vi eksempelvis om de forskellige typer særejer og disses meget forskellige konsekvenser, hvis den ene part i et ægtepar går bort. Ved valg af særeje og ved oprettelse af testamente rådgiver vi også om de skatte- og boafgiftsmæssige konsekvenser.

For os er det en essentiel del af vores rådgivning, at konflikter mellem arvinger skal undgås.