Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Aftale

Tilrettelæggelse og berigtigelse af generationsskifte af en betydelig ejendomsportefølje

Holst, bistod med både tilrettelæggelse, berigtigelse og dialog med SKAT, da en betydelig portefølje af udlejningsejendomme skulle overdrages til ejerens børn

Ejeren af en betydelig portefølje af udlejningsejendomme ville gerne lave et generationsskifte og overdrage ejendommene til sine børn.

Ønsket var naturligvis at finde den skattemæssigt mest fordelagtige måde, så der blev leveret så meget værdi som muligt videre til de kommende generationer, og Holst, blev inddraget som juridisk rådgiver i generationsskiftet.

Grundet ejendomsporteføljens betydelige størrelse blev generationsskiftet gennemført i flere etaper og strakte sig over to år, og Holst, bistod både med tilrettelæggelsen, med berigtigelsen af de enkelte ejendomme (gennemgange af kontrakter og forpligtelser mv.) og med dialogen med SKAT, så der ikke kom ubehagelige overraskelser undervejs.

Det var partnerne Steffen Ebdrup og Claus Hedegaard Eriksen, der var ansvarlige for den juridiske rådgivning, tilrettelæggelse og dialog.

Anvendte forretningsområder