Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Energi og forsyning

Energi og forsyning – fra kommunalret til selskabsret

Vi har mange års erfaring med rådgivning af offentlige, forbrugerejede og private virksomheder og koncerner inden for energi- og forsyningssektoren (energiinfrastruktur, el, vand-/spildevand, varme, naturgas, vedvarende energi og affald).

Vi rådgiver om alle juridiske forhold af betydning for sektoren, herunder:

  • regulatoriske forhold (sektorspecifik lovgivning)
  • kommunalretlige spørgsmål i forhold til offentlige forsyningsvirksomheder (herunder styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelse og kommunale selskaber)
  • statsstøttereglerne
  • udbud
  • selskabsgørelse
  • selskabsretlige forhold og god selskabsledelse (Corporate Governance)
  • overdragelse af virksomheder inden for energi- og forsyningssektoren.

Udover juridisk specialviden har vi stor erfaring med rådgivning i forbindelse med de politiske beslutningsprocesser i særligt de offentlige og forbrugerejede virksomheder.