Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Forsyningsselskab undgik at betale erstatning for at gøre det rigtige

En gruppe af villaejere krævede erstatning, fordi udskiftningen af en utæt vandledning med en tæt vandledning resulterede i vand i kælderen. Holst, bistod det kommunale forsyningsselskab i både Byretten og Landsretten, og begge steder blev selskabet frifundet for erstatningsansvar

Da et kommunalt forsyningsselskab udskiftede en utæt vandledning med en ny, 100 procent velfungerende ledning, gav det udfordringer for nogle nærtliggende villaejere. Den utætte vandledning havde nemlig haft en dræningseffekt, og udskiftningen betød, at villaejerne nu fik problemer med vand i kælderen.

Villaejerne krævede derfor, at forsyningsselskabet lagde et dræn ned ved siden af den nye vandledning, og da selskabet afviste dette – fordi de jo havde rettet en fejl og ikke så sig ansvarlig for, at nogle havde haft fordel af denne fejl – lagde villaejerne sag an med krav om erstatning.

Jens Andersen-Møller, seniorpartner i Holst,, bistod forsyningsselskabet i retssagen, der endte med, at selskabet blev frifundet for erstatningsansvar – både i Byretten og Landsretten.

Anvendte forretningsområder