Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Kommunal- og regionalret

Kommunal- og regionalret – rådgivning, retssager og mellemkommunal refusion

Gennem et mangeårigt samarbejde med landets kommuner og regioner har vi opbygget et indgående kendskab til de særlige forhold, disse er omfattet af. Vores rådgivning spænder fra almen kommunal- og regionalret (kommunalfuldmagten) til et bredt udsnit af retsspørgsmål med betydning for landets kommuner og regioner.

Vi har bred erfaring med rådgivning om kommunalfuldmagtsretlige spørgsmål, herunder rådgivning om kommunal deltagelse i § 60-selskaber og om oprettelse og drift af kommunale selskaber. Den erfaring bruger vi både til at rådgive kommuner og til at rådgive selskaber, herunder eksempelvis trafikselskaber, om spørgsmål i grænsefladen mellem offentlig ret og privat ret. Vi har i den forbindelse betydelig erfaring med retssagsførelse for kommunale og regionale klienter – navnlig om sundhedsretlige og socialretlige spørgsmål, hvor vi eksempelvis er blandt landets førende specialister i sager om mellemkommunal refusion.

Vi kan bistå kommuner og regioner på alle stadier, fra planlægning over rådgivning og dialog til, om nødvendigt, egentlige tvister.