Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Kommune fik medhold i, at udskiftning af regnvandsbrønde kunne ske over en årrække

Efter at en cyklists hjul kørte ned i en rist over en regnvandsbrønd, der lå parallelt med vejbanen, lagde personen sag an med krav om, at alle riste blev vendt hurtigst muligt. Holst, bistod kommunen, der allerede var i gang med at vende ristene, men gjorde det i takt med, at de i øvrigt skulle udskiftes – og kommunen fik medhold i denne praksis

I en østjysk kommune var ristene over regnvandsbrøndene i sin tid blevet lagt, så de gik parallelt med vejen. Det gav imidlertid problemer for især racercykler, da disse cyklers dæk var så smalle, at de kunne køre ned i risten.

Kommunen besluttede derfor, at alle riste skulle vendes, så de gik på tværs af kørselsretningen. Men da det var en betydelig og omkostningstung opgave, blev det også besluttet, at det skulle ske i takt med, at ristene alligevel skulle udskiftes af andre årsager – hvilket i praksis betød, at udskiftningen ville strække sig over 15 år.

Da en cyklist faktisk kørte ned i en rist og væltede, besluttede personen sig for at lægge sag an mod kommunen med krav om, at alle kommunens riste blev vendt hurtigst muligt.

Seniorpartner i Holst,, Jens Andersen-Møller, bistod kommunen i retssagen, og kommunen fik medhold i, at udskiftningen kunne ske over en længere periode.

Anvendte forretningsområder