Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Selskabsret og Corporate Commercial

Selskabsret – fra virksomhedsetablering til fusioner og likvidation

Rådgivning om selskabs- og erhvervsretlige forhold er et kerneområde for os, og vi har et stærkt team inden for området.

Vores arbejde med selskabsretsretlige forhold omfatter blandt andet:

  • generel selskabsret, herunder eksempelvis fusioner, spaltninger, omdannelser og likvidationer.
  • virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform, som eksempelvis aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber eller interessentskaber.
  • aktionærforhold, herunder ejeraftaler, bestyrelsesforhold, direktørforhold, Corporate Governance og kapitalfremskaffelse – såvel egenkapitalfremskaffelse (eksempelvis venturekapital) som fremmedkapitalfremskaffelse (alle former for lånefinansiering).
  • etablering af joint ventures og andre strategiske samarbejder.
  • forretningsmæssigt baseret rådgivning og sparring på ledelsesniveau om forretningsstrategiske forhold.

Vi bistår desuden med udarbejdelse af kommercielle kontrakter og aftaler inden for en bred vifte af forskellige brancher og virksomhedsområder, hvor vi både rådgiver og udarbejder dokumenterne i praksis.