Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

30.000m2 opført med en ”delegeret bygherremodel”

Holst, har i 2022 bistået bygherrerne fra start til slut på opførelse af mere end 30.000 m2 efter den delegerede bygherremodel. Mange almene nybyggerier bliver i dag opført ved anvendelse af den delegerede bygherremodel i henhold til reglerne herfor i almenboliglovens § 116.

Modellen har særligt vist sig egnet ved gennemførelse af større nybyggerier, hvor det almene byggeri indgår som en del af et større byudviklingsprojekt, men modellen kan også være en effektiv og egnet metode til opførelse af mindre almene projekter, hvor det almene byggeri har snitflader og sammenhænge med privat udvikling.

Det er en forudsætning for anvendelse af den delegerede bygherremodel:

  1. at anvendelse af modellen er nødvendig for projektets gennemførelse
  2. at udbudsreglerne overholdes, og
  3. at den almene bygherre ikke ved anvendelse af modellen løber unødige risici.

Opfyldelse af forudsætningerne er samtidig nødt til at ske med øje for den private udviklers kommercielle grundlag og finansieringsmuligheder, da den private parts økonomiske grundlag for en aftale ofte ellers ikke er til stede.

Indgåelse af aftalerne kræver derfor også både stort kendskab til almenboligloven, udbudsreglerne, projektudvikling og entrepriseret og kommerciel indsigt, så aftalerne kan tilpasses det konkrete projekt.

I løbet af 2022 har Holst, – partner Svend Bjerregaard og hans team – bistået en lang række almene boligforeninger med aftaler om den delegeret bygherremodel omfattende opførelse af samlet mere end 30.000 m2 alment nybyggeri.

Anvendte forretningsområder