Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Udbud

Udbudsret – fra vareindkøbskontrakter til store bygge- og anlægskontrakter

Rådgivning om offentlige kontrakter og udbudsret er et af kerneområderne i vores rådgivning af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder.

Vi har stor viden og erfaring i alle aspekter omkring udbud, herunder vurdering af udbudspligt, fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale inklusive kontrakter, gennemførelse af dialog- og forhandlingsmøder samt udarbejdelse og gennemgang af ansøgninger og tilbud. Vi rådgiver om udbud af alt fra store bygge- og anlægskontrakter og IT-kontrakter til mindre vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter. I vores rådgivning om udbudsretlige forhold har vi altid fokus på den udbudte opgave, så vi anvender fremgangsmåder og processer, der sikrer, at tiden og ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt hos alle deltagende parter.

I vores rådgivning forsøger vi altid at undgå unødige konflikter. Hvis en tvist ikke kan undgås, har vi imidlertid stor erfaring med at føre sager vedrørende udbudsret for både Klagenævnet for Udbud og domstolene.