Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Aftale

Ejendomsfond fik bistand til oprettelsen – og til købet af et ”turn key”-boligprojekt

Holst, bistod en professionel udbyder af ejendomsfonde med oprettelsen af en ejendomsfond omfattet af FAIF-loven og herudover med fondens køb af et ungdomsboligprojekt i København.

Oprettelsen og driften af en ejendomsfond er underlagt et omfattende regelsæt i blandt andet Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

I forbindelse med købet af et ”turn key”-ejendomsprojekt i København bistod Holst, en professionel udbyder/forvalter af ejendomsfonde med først at etablere en ejendomsfond og efterfølgende med fondens køb af cirka 60 ungdomsboliger placeret i et ejendomsselskab. Rådgivningen omkring købet omfattede såvel due diligence, indgåelsen af en overdragelsesaftale, håndtering af juridiske spørgsmål i byggefasen og endelig closing på transaktionen.

Ansvarlig for transaktionen var partner Thue Hagenau, som har indgående erfaring med såvel den særlige regulering af ejendomsfonde og transaktioner vedrørende ”turn key”-projekter.

Anvendte forretningsområder