Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Enig Højesteret gav bank medhold i principiel omstødelsessag

En bank løb af med sejren i en Højesteretsdom - afsagt den 14. december 2021 - der handlede om omstødelse af en kassekreditnedbringelse før bankens tiltrædelse af et virksomhedspant. Holst, bistod banken i sagen

Holst, repræsenterede en bank i en sag om omstødelse af en kassekreditnedbringelse – først i Vestre Landsret og siden i Højesteret. Begge steder endte det med en sejr til banken.

Banken var blevet stævnet af konkursboet efter et bageri, der blev erklæret konkurs den 22. februar 2016.

Forud for konkursen blev bageriets kassekredit nedbragt med cirka 430.000 kr. fra den 30. december 2015 til den 27. januar 2016, hvor banken tiltrådte sit virksomhedspant.

Der var enighed om, at banken havde et uomstødeligt virksomhedspant på 1 mio. kr. Konkursboet mente dog, at nedbringelsen af kassekreditten – frem til bankens tiltrædelse af pantet – skulle omstødes efter konkurslovens § 67 og § 74, da banken ellers ville opnå en dobbeltdækning. Konkursboet mente ikke, at virksomhedspantets værdi gav banken fuldgod sikkerhed.

Sagen gav anledning til en række opsigtsvækkende spørgsmål, herunder:

  • Er et ikke-tiltrådt pant ikke pant?
  • Kan banken opnå en dobbeltdækning, hvis der ikke omstødes for perioden før tiltrædelse af pantet?
  • Hvad er virksomhedspantets værdi før tiltrædelsen?
  • Er kontant- og dankortindbetalinger på kassekreditten, der stammer fra salg af pantsatte varer, omfattet af pantet?

Associeret Partner Henrik Christian Strand og advokatfuldmægtig Marie Bayer Thode fra Holst, overbeviste først Vestre Landsret og siden Højesteret om, at nedbringelsen af kassekreditten ikke var omstødelig.

Højesteret tillagde det ikke betydning for resultatet, at banken ikke var tiltrådt pantet i den pågældende periode. Højesteret udtalte derimod, at indbetalingerne på kassekreditten i den pågældende periode (cirka 720.000 kr.) i væsentligt omfang udgjorde enten betalinger af fordringer omfattet af pantet eller betalinger i forbindelse med salg af varer og andre aktiver, der forinden havde været omfattet af virksomhedspantet.

Da boet heller ikke på anden måde havde godtgjort en berigelse for banken eller et tab for boet, vandt banken sagen – både i Vestre Landsret og Højesteret.

Anvendte forretningsområder