Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Aftale

Forhandlinger om udtrædelse af projekt med stor økonomisk værdi

Den italienske totalentreprenør på metroens Cityring i København ønskede at ophæve en underleverandøraftale med MT Højgaard. Holst, repræsenterede MT Højgaard i de månedslange forhandlinger, der havde betydelig økonomisk værdi

I forbindelse med byggeriet af Cityringen, fjerde etape af Københavns Metro, ville den italienske totalentreprenør gerne ophæve aftalen med en af underleverandørerne, MT Højgaard – fordi de vurderede, at de selv kunne løse den opgave, MT Højgaard ellers var ansvarlig for.

MT Højgaard henvendte sig derfor til partner Carsten Led-Jensen, Holst,, for at få bistand til i første omgang at forhandle en udtræden af projektet, i anden omgang – eventuelt – at varetage selskabets interesser i en voldgiftssag.

Efter fem måneders intensive forhandlinger nåede parterne frem til en fælles aftale; En aftale med endog meget betydelig økonomisk værdi for MT Højgaard.

Forhandlingerne foregik på engelsk, og de forudsatte et indgående kendskab til såvel kontraktgrundlaget, den underliggende jura og det teknisk komplicerede projekt – samt ikke mindst evnen til at fastholde det kølige strategiske og taktiske overblik gennem flere måneder, selv om der var store værdier på spil.

Anvendte forretningsområder