Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Formidling var en del af rådgivningen af en ejerforening

Et oplæg for en grundejerforening var med til at skabe et fælles fundament og fælles fodslag i drøftelserne med myndighederne om områdets lokalplan og en tinglyst deklaration

Medarbejderne i Holst, underviser og holder oplæg i mange forskellige sammenhænge, og i forbindelse med arbejdet for en klient, der bestod af mere end 50 grundejere, var formidling ligeledes en væsentlig del af opgaveløsningen.

Stine Kalsmose Jakobsen, associeret partner i Holst, rådgav grundejerforeningen omkring håndteringen af såvel en tinglyst deklaration som fortolkning af lokalplanen for området. Som en del af dette arbejde holdt hun oplæg for hele grundejerforeningen med henblik på dels at skabe et fælles vidensmæssigt fundament, dels at sikre fælles fodslag.

Det var værdifuldt i det videre arbejde, hvor Stine og Holst, varetog grundejernes interesser i forhold til den relevante offentlige myndighed.

Anvendte forretningsområder