Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Offentlig ret

Offentlig ret – rådgivning, sagsbehandling og aktindsigt

Vi rådgiver om et bredt spænd af almene forvaltningsretlige spørgsmål – både i sammenhæng med vores øvrige rådgivning og som et selvstændigt retsområde, hvor vi blandt andet sparrer med kommuner og andre offentlige myndigheder om forvaltningsretlig sagsbehandling og aktindsigt.

De offentligretlige regler indtænkes naturligt i håndteringen af enhver opgave. I byggesager er vi eksempelvis opmærksomme på ikke alene plan- og byggelovgivningen, men også den forvaltningsretlige proces, og i udbudssager bistår vi eksempelvis både ordregivere og tilbudsgivere i forbindelse med aktindsigtsanmodning. Derudover yder vi rådgivning til offentlige myndigheder – først og fremmest kommuner – om alle dele af den almene forvaltningsret, hvor vi både bistår som sparringspartner under myndighedsbehandlingen og som repræsentant under eventuelle tvister for rekursmyndigheder eller ved domstolene.

Kort sagt: Vi indtænker offentligretten i vores almindelige rådgivning og yder specialiseret bistand til både private og offentlige klienter om forvaltningsloven, offentlighedsloven og den almindelige forvaltningsret.