Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Klage over udbud af rammeaftale om levering af kød og kødpålæg

Holst, fik frifundet udbyder i klage fra forbigået tilbudsgiver.

Efter Region Syddanmarks afslutning af udbud af rammeaftale om levering af kød og kødpålæg indgav en forbigået tilbudsgiver klage over udbuddet.

Klagen indbefattede blandt andet synspunkter om, at Region Syddanmark ikke havde foretaget en korrekt evaluering af tilbuddene i forhold til de oplyste tildelingskriterier og den oplyste evalueringsmodel.

Klager fik ikke medhold i nogen af de nedlagte påstande, men sagen viser behovet for at beskrive såvel tildelingskriterier som evalueringsmodel klart og entydigt i udbudsmaterialet samt behovet for efterfølgende at foretage tilbudsevaluering i nøje overensstemmelse med det oplyste i udbudsmaterialet.

Holst, – repræsenteret af partner Svend Bjerregaard og hans team – repræsenterede Region Syddanmark i sagen, som Klagenævnet for Udbud traf afgørelse i den 25. august 2022.

Anvendte forretningsområder