Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Off-shore konstruktioner og LEG 3

I november 2023 skulle en voldgiftsret over 10 retsdage tage stilling til en række principielle spørgsmål i krydsfeltet mellem forsikringsret og entrepriseret. Sagsgenstanden var + DKK 200 millioner. Eksisterende retspraksis på dette område er meget sparsom.

Tegning af entrepriseforsikring – herunder overvejelserne om tilvalgsdækning – udgør et naturligt element i virksomhedernes risikostyring.

Holger Schöer og Pernille Svit Westphal Riis repræsenterede et internationalt entreprenørkonsortium i en tvist mod et forsikringsselskab og en bygherre ved udførelsen og beskadigelsen af en større off-shore konstruktion (cofferdam). Den omfattende sag angik bl.a. spørgsmål om dækning under en LEG3/DE5 entrepriseforsikring, herunder hvad der kan anses for en “uforudset begivenhed” og hvilken betydning parternes adfærd op til og under skaderne kan få for dækningsomfanget, samt spørgsmål om uforudsete jordbundsforhold. Gennemførelsen af sagen har desuden givet et indgående kendskab til bevisbyrdespørgsmål, hvorledes forsikringsselskaber og forsikringsmæglere samarbejder omkring tegning af entrepriseforsikringer og den praktiske håndtering af skadesanmeldelser, herunder dokumentationsomfanget.

Anvendte forretningsområder