Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Rammeaftaler, totalrådgivningsaftaler og entreprisekontrakter i forbindelse med helhedsplaner

Holst, har hjulpet Arbejdernes Byggeforening med først rammeaftaler og siden aftaler og kontrakter i forhold til helhedsplanerne for boligforeningens afdelinger

Arbejdernes Byggeforening i Silkeborg er som mange andre af landets almene boligorganisationer i gang med et større renoveringsprojekt i flere af deres afdelinger – de såkaldte helhedsplaner, der skal være med til at fremtidssikre boligerne.

Det er en både omfattende og langsigtet proces, og derfor er det vigtigt at strukturere alle dele af processen og kigge fremad.

Forud for den endelige projektering af helhedsplanerne valgte Arbejdernes Byggeforening derfor at indgå et samarbejde med to øvrige almene boligorganisationer om rammeaftaler om henholdsvis totalrådgivning og bygherrerådgivning.

Målet var på den måde at lette den efterfølgende aftaleproces, og Arbejdernes Byggeforening har på baggrund heraf indgået aftale om totalrådgivning til flere af helhedsplanerne. Udførelsen af helhedsplanerne udbydes nu i fag- og hovedentrepriser.

Gennem hele forløbet har Holst, – repræsenteret af partner Svend Bjerregaard – bistået Arbejdernes Byggeforening med udbud af rammeaftaler, indgåelse af totalrådgivningsaftaler og udbud af entreprisekontrakter samt ageret løbende rådgivnings- og sparringspartner om almenretlige forhold i den forbindelse.

Anvendte forretningsområder