Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Arealmangler ved ejendom – bygningssagkyndig frifundet for krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen

Som led i en ejendomshandel bistod en bygningssagkyndig sælgeren med udarbejdelse af huseftersynsrapport samt energimærkerapport.

Retten i Hjørrings dom af 6. februar 2023

Efter ejendommens overtagelse konstaterede køber i forbindelse med et renoveringsprojekt, at ejendommens boligareal ikke var de i oplyste 177 m², men i stedet 148 m². Køber rettede derfor krav mod sælger om blandt andet et forholdsmæssigt afslag på grund af den pågældende arealmangel. Sælger adciterede både ejendomsmægleren og den bygningssagkyndige og nedlagde i den forbindelse påstand om friholdelse. Køber rejste også krav mod sælger vedrørende en olietank som dog ikke blev videreført mod den bygningssagkyndige

Retten i Hjørring har ved dommen frifundet den bygningssagkyndige. Den bærende præmis for frifindelsen er, at køber ikke har dokumenteret, at ”arealmanglen ville have ført til en lavere købesum på handelstidspunktet af en sådan størrelse set i forhold til købesummen, at det kan danne grundlag for et forholdsmæssigt afslag.”

Retten tillægger det i den forbindelse betydning, at udmeldte skønsmand reelt ikke foretog en vurdering af ejendommens handelspris med og uden de pågældende arealer, men i stedet foretog en ren matematisk beregning af prisforskellen, hvilket ikke nødvendigvis er retvisende for ejendommens værdi ved det korrekte boligareal.

Det er uvist, om sagen indbringes for landsretten.

Sagen er forberedt og hovedforhandlet af Holst, Advokaters procesteam, og spørgsmål om sagen kan stiles til advokat Eva Høje Bisgaard Anker eller advokat Jacob Fenger.