Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Malermester frifundet for forløftningsskade

Retten i Aarhus har i en frisk dom frifundet en malermester for ansvar vedrørende en forløftningsskade, der overgik en malersvend helt tilbage i 2013.

Retten i Aarhus’ dom af 1. marts 2023

Malersvenden kom til skade med sin ryg, da han sammen men en kollega skulle transportere et spartelanlæg på hjul fra offentlig vej hen over en byggeplads og ned i ejendommens kælder via en mindre skråning. Spartelanlægget blev leveret af en tredje kollega, men til forskel fra, hvad der var sædvanligt i virksomheden, var spartelanlægget efter skadelidtes oplysninger fyldt med spartelmasse, hvilket medførte, at spartelanlægget vejede 150 kg frem for de sædvanlige ca. 75 kg (uden spartelmasse).

Da skadelidte og hans kollega skulle trille spartelanlægget ned ad skrænten skrider kollegaens fod, og skadelidte forsøger derfor at holde igen, hvilket medfører, at skadelidte oplever et vrid i ryggen med skade til følge.

Det var skadelidtes og dennes fagforenings oplevelse, at skaden kunne henføres til mangelfuld instruktion, planlægning og tilsyn fra malermesterens side, og at malermesteren derfor var ansvarlig for den indtrådte skade og dermed skulle erstatte skadelidtes indtægtstab, der var opgjort til flere millioner kroner.

Som det fremgår af præmisserne, frifinder retten imidlertid arbejdsgiveren for ansvar.

Retten lægger vægt på, at skadelidte var en erfaren malersvend, der blandt andet havde gennemført et specialistkurs i anvendelse af det pågældende spartelanlæg, ligesom de to kollegaer havde drøftet, at det var farligt at transportere det fyldte spartelanlæg, som i øvrigt kunne tømmes på få minutter. Tilsvarende lægger retten vægt på, at de to erfarne malersvende ikke fandt anledning til at rette henvendelse til malermesteren i relation til håndteringen af det fyldte spartelanlæg, og retten fandt derfor, at arbejdsgiveren ikke kunne bebrejdes uheldet.

Dommen er et klassisk eksempel på, at indholdet og omfanget af arbejdsgiverens instruktions- og tilsynsforpligtelse altid må ses i lyset af skadelidtes erfaring og kompetence og karakteren af den pågældende opgave.

I denne konkrete sag, hvor der er tale om en meget erfaren og veluddannet malersvend, der kommer til skade i forbindelse med håndtering af et kendt spartelanlæg, kan det ikke bebrejdes arbejdsgiveren som ansvarspådragende, at skadelidte af egen drift vælger at håndtere spartelanlægget, når han samtidig ved, at det forøger risikoen for at pådrage sig skade.

Det er uvist, om sagen indbringes for landsretten.

Sagen er forberedt og ført af Holst, Advokaters procesteam på vegne malermesteren (som undervejs gik konkurs) og dennes ansvarsforsikringsselskab. Spørgsmål til sagen kan stiles til advokat Jacob Fenger.