Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Holst, har bistået Energinet med mammutprojektet Baltic Pipe, der nu er gået i drift med fuld kapacitet!

Baltic Pipe udgør en næsten 1.000 km lang gasledning – anlagt både on- og offshore – der forbinder gasnetværket i Norge, Danmark og Polen. Efter 3 års forberedelse og udbudsproces samt yderligere 3 års anlægsarbejde er gasrørledningen nu taget i fuld drift.

Processen har været uhyre intensiv og præget af politiske krav om hurtig færdiggørelse, periodevise standsninger af anlægsarbejderne samt ikke mindst og senest krigen i Ukraine. Den ibrugtagne Baltic Pipe skal nu sikre Polens uafhængighed af russisk gas og udfasning af polske kulkraftværker.

Et team hos Holst, Advokater ledet af partner Jakob B. Sørensen, advokat Anne-Louise Loft Mortensen og advokatfuldmægtig Amalie Motzfeldt har gennem hele processen bistået bygherren, Energinet.

Læs mere om sagen her.