Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Nyt fra Civilprocessen – Julealmanakken 2023!

Kristian Torp har igen i år brugt en del af december på at samle sine månedlige nyhedsbrev i en Civilprocesretlig Julealmanak.

Almanakken gengiver og systematiserer samtlige årets analyser af domme og kendelser om civilprocesretlige spørgsmål.

For hvert kapitel giver Kristian en kort gennemgang af året der gik; hvad blev bekræftet, hvad blev nuanceret og hvad blev ændret. Gennemgangene kan stå alene, som en let oversigt over det det forgange års afgørelser på de enkelte områder, eller læses som indledning til de mere detaljerede analyser.

På samme måde indeholder alle større og/eller vigtige underemner en indledende sammenfatning, hvor årets afgørelser sættes i kontekst og de vigtigste fremhæves. Det giver et mere teknisk indblik for den læser, der interesserer sig for bestemte emner, eller som sidder med et mere konkret spørgsmål.

Endelig indeholder almanakken samtlige årets analyser. De er alle gennemskrevet, så analyserne i højere grad fremstår som en samlet fremstilling – og i flere tilfælde har Kristian benyttet lejligheden til at tilføje yderligere nuancer.

Almanakken er igen i år tilgængelig som søgbar PDF, der kan findes ved at trykke på knappen nedenfor. Der findes samtidig et arkiv over årets nyhedsbreve samt med tidligere års almanakker, så man kan blive fuldt opdateret.

Vi hjælper igen i år Kristian med at udgive bogen på hardcover. Vil man have et eksemplar til bogreolen, kan man smide en besked eller mail til Kristian.

Uanset om man er analog eller digital, er der med i alt 200 sider nok at tage fat på.

God læselyst !!

Læs almanakken her