Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Principiel sejr i Sø- og Handelsretten vedrørende brug af Google Ads i Danmark

Den 2. november 2022 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en sag, som i det væsentligste omhandlede spørgsmålene om, hvorvidt det er i strid med markedsførings- og varemærkeloven at anvende andre virksomheders varemærker (i dette tilfælde selskabsnavne) som søgeord i Google Ads, og om en virksomhed kan påbydes at registrere en anden virksomheds varemærke som negativt søgeord i Google Ads.

Holst, – ved associeret partner Christian Skadborg – repræsenterede i sagen filial af Klarvinduer OÜ, Estland (Klarvinduer), som var blevet sagsøgt af en konkurrent.

I sagen fik Klarvinduer medhold i, at det ikke i sig selv var retsstridigt, at Klarvinduer havde anvendt konkurrentens varemærker som søgeord i Google Ads, hvorfor der ikke var grundlag for et generelt forbud mod denne anvendelse. Herudover fandt Sø- og Handelsretten, at det ikke kunne påbydes Klarvinduer at registrere konkurrenternes varemærker som negative søgeord i Google Ads.

Sagen adskiller sig fra andre lignende afgørelser fra Sø- og Handelsretten, hvor det netop er blevet fundet, at denne anvendelse har været retsstridig. Disse afgørelser har imidlertid været konkret begrundede.

Sø- og Handelsretten har med dommen – i tråd med de nedlagte anbringender – slået fast, at det som hovedregel ikke er ulovligt at annoncere på en konkurrents navn eller varemærker som søgeord, hvis blot forbrugerne ikke bliver vildledte, og hvis der ikke foreligger en risiko for, at forbrugerne forveksler virksomhederne med hinanden.
Set i lyset af vigtigheden af danske virksomheders muligheder for at markedsføre sig på Google, og den uklarhed som tidligere har været på området, er afgørelsen et vigtigt bidrag til dansk retspraksis.

Spørgsmål til sagskomplekset kan rettes til associeret partner Christian Skadborg.

Dommen kan læses her.

Dommen er omtalt hos Klarvinduer her: Dom i retssag skriver historie for Google Ads-brug i Danmark