Forretningsområder

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Tilbage

Immaterialret, markedsføringsret og konkurrenceret

Immaterialret, markedsføringsret og konkurrenceret

Vi rådgiver både nationale og internationale klienter inden for områderne konkurrenceret, immaterialret og markedsføringsret. Vi har særlig erfaring med udarbejdelse af kontrakter, løsning af konflikter samt anden rådgivning inden for følgende områder …

Konkurrenceret, herunder vurdering af konkurrenceretlige problemstillinger i forbindelse med aftaleindgåelse (blandt andet leverance- og andre samarbejdsaftaler samt konsortiedannelse) konkurrenceretlig due diligence, fusionskontrol, compliance-programmer, bistand ved dawn raids, konkurrencestraffesager (herunder i forbindelse med sigtelser for karteldannelse og lignende) samt spørgsmål om ulovlig statsstøtte.

Immaterialret (Varemærker, ophavs- og patentrettigheder samt andre enerettigheder), herunder vurdering af patent- og ophavsretlige udfordringer, imødegåelse af krænkelsespåstande fra rettighedshavere, førelse af påbuds- og forbudssager og bistand i forbindelse med registrering af immaterielle rettigheder.

Markedsføringsret, herunder sager om misbrug af erhvervshemmeligheder.

Hertil kommer, at vi har erfaring med udviklingskontrakter (herunder forskellige tilskudsordninger), licensaftaler og andre samarbejdsaftaler vedrørende immaterielle rettigheder samt forhandler- og agentforhold.