Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Rådgivning ved godkendelse af den tyske COVID-19 smittestop-app i Danmark

De forskellige nationale regler inden for eksempelvis persondata, forbrugerbeskyttelse og markedsføring kom i spil, da Holst, rådgav det tyske sundhedsministerium om reglerne for godkendelse af den tyske smittestop-app i Danmark

Ligesom Danmark og flere andre lande har Tyskland sin egen smittestop-app, der giver landets borgere mulighed for at få besked, hvis de har været i nærheden af personer med COVID-19. Denne app er en del af Tysklands beredskab under COVID-19-pandemien, fordi den øger mulighederne for at afbryde infektionskæder og stoppe smitten fra at brede sig.

I sommeren 2020 ville det tyske sundhedsministerium gerne udvide appens dækningsområde, så den også kunne bruges i andre lande – særligt i grænseområderne i de lande, der stødte op til Tyskland, hvor mange nærmest dagligt rejser over landegrænserne, eksempelvis for at arbejde. Og et af disse nabolande var naturligvis Danmark.

Henrik Christian Strand, associeret partner i Holst,, blev derfor kontaktet af et advokatfirma i Berlin – fordi de kender hinanden via det internationale rådgivernetværk, IR Global – og sammen med persondatateamet i Holst, rådgav han det tyske sundhedsministerium om de danske regler på området.

Selv om meget vedrørende persondata er reguleret på EU-niveau, eksempelvis i form af GDPR-reglerne, er der også national lovgivning, der skal tages hensyn til. Det gælder eksempelvis regler om markedsføring og forbrugerbeskyttelse samt, hvad der falder ind under lægemiddellovgivningen. Et andet aspekt er de danske personnumre, der er omfattet af dansk persondatalovgivning men ikke europæisk.

Den tyske smittestop-app er i dag godkendt til brug i Danmark.

Anvendte forretningsområder